Coraz więcej badań pokazuje, że rozwijanie i korzystanie z sił charakteru w pracy zwiększa pewność siebie, ogólny dobrostan i zaangażowanie.

Jeśli w danej firmie ceni się siły charakteru i pracownicy mogą wykorzystywać swoje mocne strony w pracy, to takie organizacje czerpią szereg korzyści z niższego poziomu rotacji pracowników, wyższego poziomu wydajności, bardziej zadowolonych klientów i większej rentowności. Z kolei tam, gdzie nie jest ceniona moralność i siły charakteru, obserwuje się częstsze występowanie toksycznego środowiska pracy i większą skłonność pracowników do nieetycznych zachowań. (1)

Podstawową cechą sił sygnaturowych, czyli naszych najmocniejszych sił charakteru, jest to, że są one źródłem energii i pasji, dlatego zwiększają i podtrzymują wewnętrzną motywację. Badanie z 2012 roku pokazało, że osoby, które wykorzystują na co dzień 4 lub więcej swoich najmocniejszych sił charakteru nie tylko doświadczają większej satysfakcji z pracy, ale staje się ona wręcz dla nich powołaniem i nadaje sens ich życiu w przeciwieństwie do pracy, która zapewnia tylko utrzymanie lub status. Osoby pracujące z powołaniem są skłonne do dawania z siebie dużo więcej, są bardziej odporne i wytrwałe w obliczu przeciwności. W dłuższej perspektywie mogą osiągać lepsze wyniki i są bardziej lojalne wobec firmy.

Badanie z 2015 roku pokazało, że mocne strony mogą przeciwdziałać stresowi związanemu z pracą. Jeśli stres staje się nadmierny i chroniczny może spowodować znaczne pogorszenie wydajności. Wykorzystywanie sił sygnaturowych daje nam energię do działania, która jest nie tylko buforem dla stresu, ale też praktycznie niewyczerpana, bo siły charakteru mają działanie energetyzujące. Inaczej jest w sytuacji, gdy siłą woli kontynuujemy działanie w warunkach chronicznego zmęczenia wysokim poziomem stresu. Siła woli z czasem  się wyczerpuje.

Ludzie wykorzystujący swoje siły charakteru w pracy

 • Są szczęśliwsi - mają niższy poziom depresji, wyższy poziom witalności i dobre zdrowie psychiczne.
 • Doświadczają mniej stresu - wykazują wyższy poziom pozytywności; w szczególności takie siły charakteru jak życzliwość, inteligencja społeczna, samoregulacja i perspektywa mogą tworzyć bufor przeciwko negatywnym skutkom stresu.
 • Czują się zdrowsi i mają więcej energii - większe wykorzystanie sił charakteru wiąże się z wieloma zdrowymi zachowaniami; w tym z prowadzeniem aktywnego życia, wykonywaniem przyjemnych czynności i dobrym jedzeniem.
 • Czują się bardziej zadowoleni ze swojego życia - osoby zadowolone z życia lepiej rozwiązują problemy, mają lepszą wydajność pracy
 • Są bardziej pewni siebie - zarówno wiedza o siłach charakteru, jak i wykorzystanie mocnych stron są istotnie związane z poczuciem własnej skuteczności, samooceną, samoakceptacją i pewnością siebie.
 • Doświadczają szybszego wzrostu i rozwoju, szybciej się uczą -  skupianie uwagi na pozytywnych cechach i wzmacnianie mocnych stron są szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy uczysz się czegoś nowego, czegoś trudnego lub czegoś postrzeganego jako trudne.
 • Są bardziej kreatywni i elastyczni w pracy - poczucie autentyczności, witalności i koncentracji tworzone przez rozwijanie mocnych stron pomaga ludziom lepiej przystosowywać się do zmian, angażować się w bardziej kreatywne i proaktywne zachowania, zwracać większą uwagę na szczegóły.
 • Są bardziej zaangażowani w swoją pracę - pracownicy, którzy mają okazję regularnie wykorzystywać swoje mocne strony każdego dnia, są nawet sześciokrotnie bardziej zaangażowani w to, co robią.
 • Mają większą satysfakcję ze swojej pracy - osoby, które wykorzystują cztery lub więcej swoich najmocniejszych sił charakteru w pracy, częściej doświadczają satysfakcji z pracy, przyjemności, zaangażowania i poczucia sensu w pracy.

Przykłady wykorzystania sił charakteru w pracy

Pewne siły charakteru już na pierwszy rzut oka wydają się bardzo przydatne w pracy, jak na przykład: kreatywność, zamiłowanie do uczenia się, krytyczne myślenie, perspektywa i mądrość, wytrwałość, uczciwość, zapał/entuzjazm, inteligencja społeczna, współpraca, zdolności przywódcze, rozwaga czy samoregulacja. Inne, z pozoru wydają się nie być szczególnie przydatne w kontekście pracy: ciekawość, odwaga, życzliwość, sprawiedliwość, pokora, wielkoduszność, nadzieja, humor czy wdzięczność. Warto wtedy więcej dowiedzieć o danej sile, zrozumieć, co się na nią składa i co jest jej sednem, bo każda z tych sił może wspierać nas w pracy - na przykład:

 • ciekawość – to zbieranie informacji, różne zainteresowania, szukanie nowych rozwiązań, sposobów czy możliwości, ale też ciekawość drugiego człowieka
 • odwaga - przejawia się w działaniu, w wypowiadaniu niepopularnych opinii, pokazywaniu niesprawiedliwości, nieuczciwości czy błędów zanim doprowadzą do katastrofy
 • życzliwość – podchodzenie do każdej osoby bez uprzedzeń, nieoczekiwanie wzajemności buduje większe zaufanie i modeluje chęć wzajemnej pomocy w zespole
 • sprawiedliwość – równe traktowanie wszystkich, z szacunkiem niezależnie od ich pozycji czy korzyści, jakie mogą nam dać, jest cechą prawdziwego lidera
 • pokora – coraz częściej mówi się o tym, że ego nie powinno przerastać lidera; ta siła charakteryzuje osoby świadome swojej wartości i ceniące siebie takimi jakimi są, dlatego nie potrzebują one błyszczeć ani szukać potwierdzenia swojej wartości na zewnątrz
 • wielkoduszność – przebaczanie i nietrzymanie urazy poprawia relacje i buduje zaufanie w zespole
 • nadzieja/optymizm – wiara w sukces projektu daje napęd, motywuje do działania i podnosi na duchu także innych członków zespołu
 • humor – osoba z wysokim poziomem tej siły potrafi rozładować napięcie w grupie
 • wdzięczność – jest bardzo istotna dla satysfakcji z pracy, budowania dobrych relacji, motywacji i zaangażowania współpracowników.

Większą trudność mogą sprawiać takie siły jak na przykład: miłość, docenianie piękna i doskonałości czy duchowość. Jednak kiedy przyjrzymy się temu, co jest sednem każdej z tych sił charakteru, bez problemu widzimy ich przydatność w pracy. W miłości jest to uznawanie za ważne relacji z innymi ludźmi oraz zdolność do ich budowy i rozwijania. Ponieważ dla efektywności zespołu ważne są dobre relacje, jest to siła bardzo przydatna w budowaniu zgranych zespołów. Docenianie piękna i doskonałości dotyczy nie tylko sztuki czy natury, chodzi tu również o docenianie wartości, wyjątkowości innych osób, ich pracy, zachowań czy charakteru. Duchowość z kolei wiąże się z poszukiwaniem sensu i celu. Jeśli zastosujemy ją w pracy, to potrafimy znajdować cel i sens naszej pracy, dzięki czemu mamy większą motywację, bardziej angażujemy się i odczuwamy większą satysfakcję. Możemy również pokazywać sens innym.

Siły charakteru, które są najściślej związane z satysfakcją w pracy to: ciekawość, zapał/entuzjazm, nadzieja/optymizm, wdzięczność i duchowość.

(1) Listę badań dotyczących sił charakteru w pracy znajdziesz na stronie viacharacter.org.

Siły charakteru - test online po polsku

Zbadaj bezpłatnie swoje siły sygnaturowe - kliknij w poniższy przycisk lub link i przy rejestracji wybierz język polski.

https://www.viacharacter.org/survey/account/register - test sił charakteru

Jeśli chcesz przedyskutować ze mną wynik testu, umów się na konsultację: zadzwoń +602 415864 lub napisz.