Miłość i akceptowanie miłości innych to siła charakteru, która wykracza poza pojęcie miłości romantycznej czy intymnych związków. Osoby, które się nią cechują cenią sobie bliskie i serdeczne stosunki z innymi. Okazują miłość innym i równocześnie potrafią ją przyjmować. Ludzie, do których żywią głębokie uczucia, czują to samo w stosunku do nich.

💡
"Bez miłości można rąbać drzewo, wypalać cegły, kuć żelazo. Lecz bez miłości nie można zbliżyć się do drugiego człowieka." Lew Tołstoj

Siły charakteru to pozytywne właściwości, którymi odznacza się każdy z nas i mają wpływ na nasze myśli, emocje i zachowanie.  Przyczyniają się do naszego wzrostu i rozkwitu, przy czym ich wykorzystywanie nie przynosi negatywnych konsekwencji dla innych. Dysponujemy każdą z nich, lecz w różnym stopniu. Te o najwyższej wartości są naszymi siłami sygnaturowymi. Korzystanie z sił sygnaturowych na co dzień podnosi poziom naszej energii, wzmacnia poczucie własnej wartości i poprawia samopoczucie.

Więcej we wpisach:  Poznaj swoje siły charakteru  i  
Siły sygnaturowe - jak z nich korzystać?.

Zdolność do kochania i bycia kochanym (miłość, ang. love)

  • osoby, które charakteryzuje wysoki poziom tej siły zwykle mają pozytywne relacje z innymi ludźmi oraz potrafią zachować zdrową równowagę między zależnością i autonomią; mają też wyższą samoocenę, mniejszą podatność na depresję i lepiej radzą sobie ze stresem
  • osoby z tą siłą sygnaturową mają często również takie siły jak: wdzięczność, dobroć, zapał i energia, nadzieja i optymizm, inteligencja społeczna
  • nadużywanie tej siły prowadzi do nawiązywania zbyt wielu powierzchownych i krótkich relacji, zaś zbyt słabe wykorzystanie do emocjonalnej izolacji; optimum to prawdziwe, ciepłe i odwzajemnione więzi z ludźmi
  • rozwijaj tę siłę poprzez spontaniczne okazywanie swoich uczuć w stosunku do osób, na których ci zależy, zarówno poprzez słowa jak i gesty (np. przytulanie, troskę, zainteresowanie)
  • wykorzystuj tę siłę na co dzień poprzez szczere i życzliwe skupienie się na rozmowie z innymi ludźmi - słuchając i patrząc w oczy.

Siły charakteru - test online po polsku

Zbadaj bezpłatnie swoje siły sygnaturowe - kliknij w poniższy przycisk lub link i przy rejestracji wybierz język polski.

https://www.viacharacter.org/survey/account/register - test siły charakteru

Jeśli chcesz przedyskutować ze mną wynik testu, umów się na konsultację: zadzwoń +602 415864 lub napisz.