Współpraca to siła charakteru związana z umiejętnością pracy w grupie.  Osoby z wysokim poziomem tej siły świetnie sobie radzą jako członkowie grupy. Są lojalnymi i oddanymi kolegami, zawsze wywiązują się ze swojej części pracy i pracują ciężko na sukces całej grupy.

💡
„Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna” Franklin Delano Roosevelt

Siły charakteru  to pozytywne właściwości, którymi odznacza się każdy z nas i mają wpływ  na nasze myśli, emocje i zachowanie.  Przyczyniają się do naszego  wzrostu i rozkwitu, przy czym ich wykorzystywanie nie przynosi  negatywnych konsekwencji dla innych. Dysponujemy każdą z nich, lecz w  różnym stopniu. Te o najwyższej wartości są naszymi siłami sygnaturowymi.  Korzystanie z sił sygnaturowych na co dzień podnosi poziom naszej  energii, wzmacnia poczucie własnej wartości i poprawia samopoczucie.

Więcej we wpisach:  Poznaj swoje siły charakteru,  
Siły sygnaturowe – jak z nich korzystać? oraz Siły charakteru w pracy.

Współpraca (ang. teamwork)

  • tej sile często towarzyszy: zaufanie społeczne, pozytywne spojrzenie na naturę człowieka
  • osoby, które charakteryzuje duży poziom współpracy wśród swoich sił sygnaturowych często mają też takie jak: przywództwo, życzliwość, sprawiedliwość, miłość, uczciwość
  • nadużywanie prowadzi do nadmiernej zależności od innych, zbyt słabe wykorzystanie do egoizmu, optimum to umiejętność współudziału w wysiłku grupowym
  • wykorzystuj tę siłę na co dzień poprzez optymistyczne podejście do osiągnięcia sukcesu przez zespół, wiarę w jego możliwości i zdolność do podnoszenia się z niepowodzeń
  • rozwijaj tę siłę poprzez pozytywne mówienie o zespole, na przykład: "zrobimy to dobrze", "jesteśmy na to gotowi", "wierzymy w nasze możliwości".

Siły charakteru - test online po polsku

Zbadaj bezpłatnie swoje siły sygnaturowe - kliknij w poniższy przycisk lub link i przy rejestracji wybierz język polski.

https://www.viacharacter.org/survey/account/register - test siły charakteru

Jeśli chcesz przedyskutować ze mną wynik testu, umów się na konsultację: zadzwoń +602 415864 lub napisz.