Rozwaga to siła charakteru związana z roztropnością, ostrożnością i dyskrecją. Jest to  umiejętność dokonywania roztropnych wyborów i unikanie niepotrzebnego ryzyka. Osoby z wysokim poziomem tej siły charakteru zwykle nie robią ani nie mówią czegoś, czego później mogą żałować. Zanim przystąpią do działania rozważają wszystkie argumenty za i przeciw. Osoby rozważne są dalekowzroczne i postępują w sposób przemyślany. Potrafią opierać się impulsom i rezygnować z celów doraźnych z myślą o sukcesie na dłuższą metę. Osoba rozważna bierze pod uwagę konsekwencje przyszłych działań  oraz osobiste koszty lub korzyści. To sprawia, że postępuje w rozsądny sposób. Dotyczy to wszystkich dziedzin życia, nie tylko sfery finansów, pracy czy osiągnięć.

💡
"Jest czas na śmiałość, tak jak i jest czas na rozwagę. Mądry człowiek rozumie to i potrafi odgadnąć, kiedy jest czas na co." Nancy Kleinbaum

Siły charakteru  to pozytywne właściwości, którymi odznacza się każdy z nas i mają wpływ  na nasze myśli, emocje i zachowanie.  Przyczyniają się do naszego  wzrostu i rozkwitu, przy czym ich wykorzystywanie nie przynosi  negatywnych konsekwencji dla innych. Dysponujemy każdą z nich, lecz w  różnym stopniu. Te o najwyższej wartości są naszymi siłami sygnaturowymi.  Korzystanie z sił sygnaturowych na co dzień podnosi poziom naszej  energii, wzmacnia poczucie własnej wartości i poprawia samopoczucie.

Więcej we wpisach:  Poznaj swoje siły charakteru,  
Siły sygnaturowe – jak z nich korzystać? oraz Siły charakteru w pracy.

Rozwaga (ang. prudence)

  • tej sile często towarzyszy: kooperatywność, przyjazność, towarzyskość, asertywność, pozytywne emocje, wyobraźnia, ciekawość, wnikliwość, zdrowie fizyczne, dłuższe życie, optymizm, wewnętrzne poczucie kontroli, wysokie osiągnięcia, mniej intensywne wyrażanie złości
  • osoby, które charakteryzuje duża rozwaga wśród swoich sił sygnaturowych najczęściej mają też takie siły jak: krytyczne myślenie, pokora, uczciwość (szczerość i autentyczność), samoregulacja i sprawiedliwość (bezstronność).
  • nadużywanie prowadzi do nadmiernej sztywności, zbyt słabe wykorzystanie do impulsywności i krótkowzroczności, optimum to roztropna ostrożność
  • wykorzystuj tę siłę na co dzień poprzez chwilę refleksji nad możliwymi konsekwencjami zachowania zanim podejmiesz działanie
  • rozwijaj tę siłę podczas planowania sposobu osiągnięcia wybranego celu - zastanów się i weź pod uwagę wszystkie możliwe przeszkody, następnie rozważ dotychczasowe doświadczenie i co z niego wynika oraz jakie podejmiesz kolejne kroki.

Siły charakteru - test online po polsku

Zbadaj bezpłatnie swoje siły sygnaturowe - kliknij w poniższy przycisk lub link i przy rejestracji wybierz język polski.

https://www.viacharacter.org/survey/account/register - test siły charakteru

Jeśli chcesz przedyskutować ze mną wynik testu, umów się na konsultację: zadzwoń +602 415864 lub napisz.