Uczciwość to przedstawianie siebie, swych zamiarów i zobowiązań innym i sobie samemu w sposób szczery, zarówno słowem jak i czynem. Osoba uczciwa nie tylko mówi prawdę, ale również żyje uczciwie, szczerze i autentycznie.

💡
"Bycie autentycznym jest wynikiem odpuszczenia tego, kim wydaje ci się, że powinieneś być, po to, aby być tym, kim naprawdę jesteś." Brené Brown

iły charakteru  to pozytywne właściwości, którymi odznacza się każdy z nas i mają wpływ  na nasze myśli, emocje i zachowanie.  Przyczyniają się do naszego  wzrostu i rozkwitu, przy czym ich wykorzystywanie nie przynosi  negatywnych konsekwencji dla innych. Dysponujemy każdą z nich, lecz w  różnym stopniu. Te o najwyższej wartości są naszymi siłami sygnaturowymi.  Korzystanie z sił sygnaturowych na co dzień podnosi poziom naszej  energii, wzmacnia poczucie własnej wartości i poprawia samopoczucie.

Więcej we wpisach:  Poznaj swoje siły charakteru  i  
Siły sygnaturowe – jak z nich korzystać?.

Uczciwość, szczerość i autentyczność (ang.honesty)

  • tej sile często towarzyszy pozytywny nastrój, satysfakcja z życia, otwartość na nowe doświadczenia, empatia, zdolność do samorealizacji, ugodowość, stabilność emocjonalna, osiąganie celów
  • osoby, które charakteryzuje duża szczerość i autentyczność wśród swoich sił sygnaturowych najczęściej mają też takie jak: wytrwałość, perspektywa, dobroć/uprzejmość, bezstronność, dzielność/odwaga
  • nadużywanie prowadzi do nadmiernego przekonania o swojej słuszności, zbyt słabe wykorzystanie do fałszywego/udawanego przedstawiania siebie, optimum to prawość i uczciwość wobec siebie i innych
  • kiedy to tylko możliwe zachęcaj innych do samodzielnego wyboru swojego zachowania i autentycznego wyrażania siebie
  • przede wszystkim zachowuj się konsekwentnie we wszystkich swoich rolach życiowych i sytuacjach, unikaj braku spójności pomiędzy zachowaniami w pracy i sytuacjach prywatnych.

Siły charakteru - test online po polsku

Zbadaj bezpłatnie swoje siły sygnaturowe - kliknij w poniższy przycisk lub link i przy rejestracji wybierz język polski.

https://www.viacharacter.org/survey/account/register - test siły charakteru

Jeśli chcesz przedyskutować ze mną wynik testu, umów się na konsultację: zadzwoń +602 415864 lub napisz.