Odwaga to siła charakteru związana ze stawianiem czoła sytuacjom budzącym lęk, będącym wyzwaniem lub wywołującym ból. Jesteś odważną osobą, która nie cofa się przed zagrożeniem, wyzwaniem czy trudnością. Postępujesz zgodnie z własnymi przekonaniami, dlatego opowiadasz się za tym, co jest właściwe, nawet w obliczu sprzeciwu.

💡
"Odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachu. Odwaga nie jest brakiem lęku. Odwaga to sprzeciwianie się lękowi i przejęcie nad nim władzy."
Mark Twain

Siły charakteru  to pozytywne właściwości, którymi odznacza się każdy z nas i mają wpływ  na nasze myśli, emocje i zachowanie.  Przyczyniają się do naszego  wzrostu i rozkwitu, przy czym ich wykorzystywanie nie przynosi  negatywnych konsekwencji dla innych. Dysponujemy każdą z nich, lecz w  różnym stopniu. Te o najwyższej wartości są naszymi siłami sygnaturowymi.  Korzystanie z sił sygnaturowych na co dzień podnosi poziom naszej  energii, wzmacnia poczucie własnej wartości i poprawia samopoczucie.

Więcej we wpisach:  Poznaj swoje siły charakteru,  
Siły sygnaturowe – jak z nich korzystać? oraz Siły charakteru w pracy.

Odwaga (ang. bravery)

  • tej sile często towarzyszy: orientacja prospołeczna, wewnętrzne poczucie kontroli, poczucie własnej skuteczności, zdolność do odraczania gratyfikacji, tolerancja niejednoznaczności/niepewności, zdolność do oceny ryzyka, zaangażowanie w cele wartościowe społecznie, zdolność do tworzenia i utrzymywania wysokiej jakości więzi z innymi
  • osoby, które charakteryzuje duża odwaga wśród swoich sił sygnaturowych najczęściej mają też takie jak: perspektywa, inteligencja społeczna, uczciwość, kreatywność, nadzieja
  • nadużywanie prowadzi do ryzykanctwa, zbyt słabe wykorzystanie do tchórzostwa, optimum to stawianie czoła lękowi i konfrontacja z przeciwnościami
  • wykorzystuj tę siłę na co dzień poprzez zwracanie uwagi na rezultaty odważnych zachowań, na przykład myśląc o osobie, której pomogłeś, zauważając dobro, które z nich wynikło czy pomyśl o obowiązku działania w danej sytuacji
  • rozwijaj tę siłę poprzez zauważanie i nazywanie przejawów odwagi w zachowaniach własnych i innych osób.

Siły charakteru - test online po polsku

Zbadaj bezpłatnie swoje siły sygnaturowe - kliknij w poniższy przycisk lub link i przy rejestracji wybierz język polski.

https://www.viacharacter.org/survey/account/register - test siły charakteru

Jeśli chcesz przedyskutować ze mną wynik testu, umów się na konsultację: zadzwoń +602 415864 lub napisz.