Media

Media to sekcja, gdzie znajdziesz łącza do artykułów i nagrań, których jestem autorem lub współtwórcą:

Nagranie rozmowy z Pauliną Grzędą: Live z Liderką: Rozwój lidera, rozwój zespołu (22.10.2020)

Nagranie wprowadzenia do warsztatu na temat komunikacji empatycznej: Agile Leadership Clinic: Komunikacja empatyczna w biznesie (7.10.2020)

Nagranie rozmowy na temat zaufania: Live z Liderką: Nie trać czasu na kontrolę! Zaufaj! (22.04.2020)

Nagranie rozmowy na temat twórczego konfliktu: Live z Liderką: Czy konflikt może być twórczy? (8.04.2020)

Nagranie rozmowy na temat przechodzenia przez zmiany i rezyliencji: Live z Liderką: Jak odnaleźć się w zmianie? (25.03.2020)

Artykuł na temat komunikacji empatycznej w magazynie “Strefa PMI” (s.8-9): “Empatia – słabość czy siła Project Managera?”. (9.03.2020)

Nagranie wystąpienia na temat sił charakteru: Live z Liderką: Siły charakteru – jak z nich korzystać? (12.02.2020) O siłach charakteru poczytasz tutaj i tutaj.

Nagranie rozmowy na temat wartości: Live z Liderką: Po co nam wartości? (30.12.2019)

Artykuł na temat motywacji na portalu ladybusiness.pl: “10 sposobów na motywację pracowników”. (2.09.2019)

Nagranie rozmowy na temat motywacji: Live z Liderką: Jak budować motywację wewnętrzną? (9.07.2019)