Samoregulacja to siła charakteru związana ze zdolnością regulowania własnych odczuć i zachowań. Sam świadomie decydujesz, jak reagujesz na to, co czujesz i co robisz. Jesteś zdyscyplinowaną osobą. To ty kontrolujesz swoje pragnienia i emocje, a nie odwrotnie.

💡
"Jeśli w głębi serca jesteśmy skorzy do walki i ucieczki, jeśli łatwo wpadamy w uzależnienie, jesteśmy zachłanni, zawistni i niegodziwi, to musimy być trzymani w ryzach przez poważne autorytety, sztywne zasady, silne poczucie winy i wstydu. Jeżeli zaś w rzeczywistości jesteśmy zrównoważenia, wdzięczni i serdeczni, to możemy żyć swobodniej, kierować się sumieniem i troską." Rick Hanson

Siły charakteru  to pozytywne właściwości, którymi odznacza się każdy z nas i mają wpływ  na nasze myśli, emocje i zachowanie.  Przyczyniają się do naszego  wzrostu i rozkwitu, przy czym ich wykorzystywanie nie przynosi  negatywnych konsekwencji dla innych. Dysponujemy każdą z nich, lecz w  różnym stopniu. Te o najwyższej wartości są naszymi siłami sygnaturowymi.  Korzystanie z sił sygnaturowych na co dzień podnosi poziom naszej  energii, wzmacnia poczucie własnej wartości i poprawia samopoczucie.

Więcej we wpisach:  Poznaj swoje siły charakteru,  
Siły sygnaturowe – jak z nich korzystać? oraz Siły charakteru w pracy.

Samoregulacja (ang. self-regulation)

  • tej sile często towarzyszy: wysoki poziom osiągnięć naukowych, adekwatne poczucie własnej wartości, samoakceptacja, umiejętność kontrolowania złości, bezpieczny styl przywiązania, wysoki poziom satysfakcji z relacji interpersonalnych, niski poziom lęku i depresji, bycie odbieranym przez innych jako osoby lubianej i godnej zaufania
  • osoby, które charakteryzuje wysoki poziom samoregulacji, wśród swoich sił sygnaturowych najczęściej mają też takie siły jak: wytrwałość, zapał, nadzieja, rozwaga, uczciwość (szczerość i autentyczność)
  • nadużywanie prowadzi do nakładania na siebie nadmiernych ograniczeń, zbyt słabe wykorzystanie do pobłażania sobie, a optimum to umiejętność samokontroli
  • wykorzystuj tę siłę na co dzień poprzez świadome monitorowanie siebie w jednym z wybranych obszarów, na przykład: prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej, prawidłowej postawy ciała, zarządzania finansami osobistymi czy praktykowania uważności; zwróc uwage na to, że po pewnym czasie ta świadoma kontrola w jednym z obszarów przekłada się na lepszą kontrolę w innych
  • rozwijaj tę siłę poprzez zaplanowanie zmiany jakiegoś zachowania, która jest dla ciebie ważna - wyobraź sobie najbardziej pozytywny rezultat tej zmiany, potem wyobraź sobie największe przeszkody, jakie mogą stać na drodze do osiągnięcia sukcesu i zaplanuj sposoby, w jaki sobie z nimi poradzisz.

Siły charakteru - test online po polsku

Zbadaj bezpłatnie swoje siły sygnaturowe - kliknij w poniższy przycisk lub link i przy rejestracji wybierz język polski.

https://www.viacharacter.org/survey/account/register - test siły charakteru

Jeśli chcesz przedyskutować ze mną wynik testu, umów się na konsultację: zadzwoń +602 415864 lub napisz.