Wytrwałość to siła charakteru związana z pracowitością i sumiennością, to doprowadzanie rozpoczętych spraw do końca. Bardzo się starasz kończyć to, co zaczynasz. Nieważne, czego dotyczy dany projekt, i tak zawsze kończysz go na czas. Nie rozpraszasz się, kiedy pracujesz a kończenie zadań sprawia ci satysfakcję.

💡
"Gdy wytrwale wykonujemy jakąś czynność, staje się z czasem łatwiejsza nie dlatego, że zmieniła się jej natura, lecz dlatego, że wzrosły nasze siły." Ralph Waldo Emerson

Siły charakteru  to pozytywne właściwości, którymi odznacza się każdy z nas i mają wpływ  na nasze myśli, emocje i zachowanie.  Przyczyniają się do naszego  wzrostu i rozkwitu, przy czym ich wykorzystywanie nie przynosi  negatywnych konsekwencji dla innych. Dysponujemy każdą z nich, lecz w  różnym stopniu. Te o najwyższej wartości są naszymi siłami sygnaturowymi.  Korzystanie z sił sygnaturowych na co dzień podnosi poziom naszej  energii, wzmacnia poczucie własnej wartości i poprawia samopoczucie.

Więcej we wpisach:  Poznaj swoje siły charakteru,  
Siły sygnaturowe – jak z nich korzystać? oraz Siły charakteru w pracy.

Wytrwałość (ang. perseverance)

  • tej sile często towarzyszy: realizacja celów i osiągniecia, poczucie własnej skuteczności
  • osoby, które charakteryzuje duża wytrwałość wśród swoich sił sygnaturowych najczęściej mają też takie jak: samoregulacja, uczciwość, nadzieja, zapał, odwaga
  • nadużywanie prowadzi do obsesyjnego działania, zbyt słabe wykorzystanie do kruchości i szybkiego poddawania się, optimum to nie poddawanie się, kontynuwanie działania i przezwyciężanie trudności
  • wykorzystuj tę siłę na co dzień poprzez raczej koncentrację na włożeniu wysiłku i energii w działania, które są wyzwaniem niż myślenie o oczekiwanych rezultatach
  • rozwijaj tę siłę poprzez takie podejście do przeciwności, w którym szukasz znaczenia, pozytywnych rezultatów  albo czego nauczyłeś się z trudnych wydarzeń czy niepowodzeń.

Zbadaj bezpłatnie swoje siły sygnaturowe - kliknij w poniższy przycisk lub link i przy rejestracji wybierz język polski.

https://www.viacharacter.org/survey/account/register - test siły charakteru

Jeśli chcesz przedyskutować ze mną wynik testu, umów się na konsultację: zadzwoń +602 415864 lub napisz.