Sprawiedliwość to siła charakteru związana z  bezstronnością i traktowaniem wszystkich ludzi zgodnie z zasadą sprawiedliwości i uczciwości. Osoby z wysokim poziomem tej siły nie pozwalają, aby ich osobiste odczucia miały wpływ na decyzje dotyczące innych osób. Każdemu dają szansę. Sprawiedliwe podejście do wszystkich ludzi to jedna z ich stałych zasad.

💡
"Z chwilą kiedy zaczynamy człowieka osądzać, ograniczać pokładane w nim zaufanie, z chwilą kiedy utożsamiamy go z tym, co o nim wiemy, a zatem redukujemy go do tego, co o nim wiemy, przestajemy go kochać, on zaś traci możliwość, aby stać się lepszym człowiekiem." Karol de Foucauld

Siły charakteru  to pozytywne właściwości, którymi odznacza się każdy z nas i mają wpływ  na nasze myśli, emocje i zachowanie.  Przyczyniają się do naszego  wzrostu i rozkwitu, przy czym ich wykorzystywanie nie przynosi  negatywnych konsekwencji dla innych. Dysponujemy każdą z nich, lecz w  różnym stopniu. Te o najwyższej wartości są naszymi siłami sygnaturowymi.  Korzystanie z sił sygnaturowych na co dzień podnosi poziom naszej  energii, wzmacnia poczucie własnej wartości i poprawia samopoczucie.

Więcej we wpisach:  Poznaj swoje siły charakteru,  
Siły sygnaturowe – jak z nich korzystać? oraz Siły charakteru w pracy.

Sprawiedliwość (ang. fairness)

  • tej sile często towarzyszy: perspektywa, samorefleksja, współpraca, zdolności przywódcze, altruizm, zachowania prospołeczne
  • osoby, które charakteryzuje duża sprawiedliwość wśród swoich sił sygnaturowych często mają też takie jak: przywództwo, współpraca, wielkoduszność, życzliwość, uczciwość
  • nadużywanie prowadzi do separacji od innych, zbyt słabe wykorzystanie do uprzedzeń lub niesprawiedliwych perferencji, optimum to umiejętność dawania równych możliwości wszystkim
  • wykorzystuj tę siłę na co dzień poprzez otwarte wyjaśnianie podejmowanych przez ciebie decyzji i upewnianie się, że są jasne dla wszystkich
  • rozwijaj tę siłę poprzez angażowanie w podejmowanie decyzji osób, których dotyczą, bądź otwarty na krytykę czy podważanie twoich pomysłów.

Siły charakteru - test online po polsku

Zbadaj bezpłatnie swoje siły sygnaturowe - kliknij w poniższy przycisk lub link i przy rejestracji wybierz język polski.

https://www.viacharacter.org/survey/account/register - test siły charakteru

Jeśli chcesz przedyskutować ze mną wynik testu, umów się na konsultację: zadzwoń +602 415864 lub napisz.