sprawiedliwość

Sprawiedliwość jako siła charakteru

Sprawiedliwość to siła charakteru związana z bezstronnością i traktowaniem wszystkich ludzi zgodnie z zasadą sprawiedliwości i uczciwości. Osoby z wysokim poziomem tej siły nie pozwalają, aby ich osobiste odczucia miały wpływ na decyzje dotyczące innych osób. Każdemu dają szansę. Sprawiedliwe podejście do wszystkich ludzi to jedna z ich stałych zasad.

„Z chwilą kiedy zaczynamy człowieka osądzać, ograniczać pokładane w nim zaufanie, z chwilą kiedy utożsamiamy go z tym, co o nim wiemy, a zatem redukujemy go do tego, co o nim wiemy, przestajemy go kochać, on zaś traci możliwość, aby stać się lepszym człowiekiem.”

Karol de Foucauld

Siły charakteru to pozytywne właściwości, którymi odznacza się każdy z nas i mają wpływ na nasze myśli, emocje i zachowanie. Przyczyniają się do naszego wzrostu i rozkwitu, przy czym ich wykorzystywanie nie przynosi negatywnych konsekwencji dla innych. Dysponujemy każdą z nich, lecz w różnym stopniu. Te o najwyższej wartości są naszymi siłami sygnaturowymi. Korzystanie z sił sygnaturowych na co dzień podnosi poziom naszej energii, wzmacnia poczucie własnej wartości i poprawia samopoczucie.

Więcej we wpisach: Poznaj swoje siły charakteru,
Siły sygnaturowe – jak z nich korzystać? oraz Siły charakteru w pracy.

Sprawiedliwość (ang. fairness)

  • tej sile często towarzyszy: perspektywa, samorefleksja, współpraca, zdolności przywódcze, altruizm, zachowania prospołeczne

  • osoby, które charakteryzuje duża sprawiedliwość wśród swoich sił sygnaturowych często mają też takie jak: przywództwo, współpraca, wielkoduszność, życzliwość, uczciwość

  • nadużywanie prowadzi do separacji od innych, zbyt słabe wykorzystanie do uprzedzeń lub niesprawiedliwych perferencji, optimum to umiejętność dawania równych możliwości wszystkim

  • wykorzystuj tę siłę na co dzień poprzez otwarte wyjaśnianie podejmowanych przez ciebie decyzji i upewnianie się, że są jasne dla wszystkich

  • rozwijaj tę siłę poprzez angażowanie w podejmowanie decyzji osób, których dotyczą, bądź otwarty na krytykę czy podważanie twoich pomysłów.

Siły charakteru – test online po polsku

Zbadaj bezpłatnie swoje siły sygnaturowe – kliknij w poniższy przycisk lub link i przy rejestracji wybierz język polski.

test siły charakteru
https://www.viacharacter.org/survey/account/register test siły charakteru

Jeśli chcesz przedyskutować ze mną wynik swojego testu, umów się na konsultację: zadzwoń +602 415864 lub napisz.