siły charakteru

Poznaj swoje siły charakteru

Czy znasz swoje siły charakteru? Czy wiesz, że korzystanie z nich na co dzień poprawia samopoczucie, zwiększa poczucie własnej wartości i rozwija dobrostan?

Koncepcja 24 sił charakteru została opracowana przez wybitnych przedstawicieli psychologii pozytywnej – Martina Seligmana oraz Chrisa Petersona z wykorzystaniem wiedzy na temat moralnie cenionych cnót w różnych kulturach, systemach filozoficznych i religiach na całym świecie. Siły charakteru przyczyniają się do własnego wzrostu i rozkwitu, a jednocześnie ich wykorzystywanie nie przynosi negatywnych konsekwencji dla innych.

24 siły charakteru

zostały pogrupowane w ramach sześciu grup cnót:

mądrość i wiedza (ang. wisdom and knowledge)

 • kreatywność, pomysłowość i oryginalność (ang. creativity) – nowatorstwo, twórcze podejście
 • ciekawość i zainteresowanie światem (ang. curiosity) – chęć do badania i odkrywania
 • ocenianie, krytyczne myślenie i otwartość (ang. judgement) – wielostronne spojrzenie na rzeczywistość, gotowość do jej badania
 • zamiłowanie do uczenia się (ang. love of learning) – dążenie do mistrzowskiego opanowania nowej wiedzy i umiejętności
 • perspektywa, mądrość (ang. perspective) – zdolność do przyjmowania różnych punktów widzenia

odwaga (ang. courage)

 • odwaga i dzielność (ang. bravery) – stawianie czoła sytuacjom budzącym lęk, trudnym, stanowiącym wyzwanie lub wywołującym ból
 • wytrwałość, pracowitość i sumienność (ang. perseverance, grit) – umiejętność doprowadzania rozpoczętych spraw do końca
 • szczerość i autentyczność, uczciwość (ang. honesty) – mówienie prawdy i otwarte, uczciwe prezentowanie siebie
 • zapał, entuzjazm i energia (ang. zest) – podejście do życia pełne energii i wigoru

człowieczeństwo (ang. humanity)

sprawiedliwość (ang. justice)

 • praca zespołowa, postawa obywatelska i lojalność (ang. teamwork) – zdolności do współpracy
 • sprawiedliwość i równe traktowanie (ang. fairness) – bezstronność
 • zdolności przywódcze (ang. leadership) – umiejętność organizowania aktywności grupowych i monitorowania ich przebiegu

umiar (ang. temperance)

 • przebaczanie i miłosierdzie, wielkoduszność (ang. forgiveness) – umiejętność przebaczania tym, którzy zrobili nam coś złego
 • skromność i pokora (ang. humility) – pozwalanie, aby czyny mówiły same za siebie
 • roztropność, ostrożność i dyskrecja, rozwaga (ang. prudence) – umiejętność dokonywania roztropnych wyborów
 • samokontrola i samoregulacja (ang. self-regulation) – zdolność regulowania własnych odczuć i zachowań

transcendencja (ang. transcendence)

 • docenianie piękna i doskonałości (ang. appreciation of beauty and excellence) – zachwyt, zdumienie pięknem czy biegłością w różnych obszarach życia
 • wdzięczność (ang. gratitude) – świadomość wszystkich dobrych rzeczy, które się przydarzają
 • nadzieja, optymizm i patrzenie z ufnością w przyszłość (ang. hope) – oczekiwanie najlepszego i podejmowanie wysiłku, aby to osiągnąć
 • humor i skłonność do zabawy (ang. humor) – umiejętność wywoływania uśmiechu na twarzach innych i własnej
 • duchowość, poczucie celu i wiara (ang. spirituality) – posiadanie spójnego systemu przekonań na temat sensu życia i wyższych celów

Więcej we wpisie Siły sygnaturowe – jak z nich korzystać?

Opis ćwiczenia na rozpoznawanie u siebie sił charakteru we wpisie Pozytywność – 12 sposobów.

Obejrzyj inspirujący film o siłach charakteru

Siły charakteru – test online po polsku

Zbadaj bezpłatnie swoje siły sygnaturowe – kliknij w poniższy przycisk lub link i przy rejestracji wybierz język polski.

Jeśli chcesz przedyskutować ze mną wynik testu, umów się na konsultację: zadzwoń +602 415864 lub napisz.