Czy znasz swoje siły charakteru? Czy wiesz, że korzystanie z nich na co dzień poprawia samopoczucie, zwiększa poczucie własnej wartości i rozwija dobrostan?

"Charakter losem człowieka." Heraklit z Efezu

Siły charakteru to takie pozytywne właściwości, którymi dysponuje każdy z nas i które przyczyniają się do naszego wzrostu i rozkwitu, a jednocześnie ich wykorzystywanie nie przynosi negatywnych konsekwencji dla innych. To nasze mocne strony, które wyrażamy poprzez nasze zachowania i działania.

Koncepcja 24 sił charakteru została opracowana przez wybitnych przedstawicieli psychologii pozytywnej - Martina Seligmana oraz Chrisa Petersona z wykorzystaniem wiedzy na temat moralnie cenionych cnót w różnych kulturach, systemach filozoficznych i religiach na całym świecie.

24 siły charakteru

zostały pogrupowane w ramach sześciu grup cnót:

mądrość i wiedza (ang. wisdom and knowledge)

odwaga (ang. courage)

 • odwaga (ang. bravery) – stawianie czoła sytuacjom budzącym lęk, trudnym, stanowiącym wyzwanie lub wywołującym ból
 • wytrwałość, pracowitość i sumienność (ang. perseverance, grit) - umiejętność doprowadzania rozpoczętych spraw do końca
 • uczciwość, szczerość i autentyczność (ang. honesty) - mówienie prawdy i otwarte, uczciwe prezentowanie siebie
 • zapał, entuzjazm i energia (ang. zest) - podejście do życia pełne żywotności i wigoru

człowieczeństwo (ang. humanity)

 • miłość, zdolność do kochania i przyjmowania miłości (ang. love) - umiejętność traktowania jako ważnych i wartościowych bliskich związków z innymi ludźmi
 • życzliwość, dobroć i wspaniałomyślność, (ang. kindness) - wyświadczanie przysług i dobrych uczynków innym ludziom
 • inteligencja społeczna (ang. social intelligence) - świadomość uczuć i motywów wpływających na zachowanie własne oraz innych osób

sprawiedliwość (ang. justice)

 • współpraca, praca zespołowa, postawa obywatelska i lojalność (ang. teamwork) - zdolności do współpracy
 • sprawiedliwość  (ang. fairness) - bezstronność i równe traktowanie
 • zdolności przywódcze (ang. leadership) - umiejętność organizowania aktywności grupy i wpływu na jej przebieg

umiar (ang. temperance)

 • wielkoduszność, miłosierdzie  (ang. forgiveness) - umiejętność przebaczania tym, którzy zrobili nam coś złego
 • pokora, skromność (ang. humility) - pozwalanie, aby czyny mówiły same za siebie
 • rozwaga, ostrożność i dyskrecja  (ang. prudence) - umiejętność dokonywania roztropnych wyborów
 • samoregulacja i samokontrola (ang. self-regulation) - zdolność regulowania własnych odczuć i zachowań

transcendencja (ang. transcendence)

 • docenianie piękna i doskonałości (ang. appreciation of beauty and excellence) - zachwyt, zdumienie pięknem czy biegłością w różnych obszarach życia
 • wdzięczność (ang. gratitude) -  świadomość wszystkich dobrych rzeczy, które się przydarzają
 • nadzieja, optymizm i patrzenie z ufnością w przyszłość (ang. hope)  - oczekiwanie najlepszego i podejmowanie wysiłku, aby to osiągnąć
 • humor i skłonność do zabawy (ang. humor) - umiejętność żartowania i wywoływania uśmiechu
 • duchowość, poczucie celu i wiara (ang. spirituality) - posiadanie spójnego systemu przekonań na temat sensu żcia i wyższych celów

Więcej: Siły sygnaturowe - jak z nich korzystać? oraz Siły charakteru w pracy

Opis ćwiczenia na rozpoznawanie u siebie sił charakteru we wpisie Pozytywność - 12 sposobów.

Obejrzyj inspirujący film o siłach charakteru

Siły charakteru - test online po polsku

Zbadaj bezpłatnie swoje siły sygnaturowe - kliknij w poniższy przycisk lub link i przy rejestracji wybierz język polski.

https://www.viacharacter.org/survey/account/register - test siły charakteru

Jeśli chcesz przedyskutować ze mną wynik testu, umów się na konsultację: zadzwoń +602 415864 lub napisz.