Życzliwość, dobroć i wielkoduszność – ta siła charakteru przejawia się w wyświadczaniu przysług i dobrych uczynków innym ludziom. Jej składnikami są empatia i współczucie. Osoby, które się nią odznaczają są życzliwe i wspaniałomyślne wobec innych i nigdy zbyt zajęte, aby wyświadczyć przysługę. Lubią pomagać innym, nawet jeśli ich dobrze nie znają.

💡
"Prawdziwą miarą osoby jest to jak traktuje tych, którzy nie mogą wyświadczyć jej żadnej przysługi." Anne Landers

Siły charakteru to pozytywne właściwości, którymi odznacza się każdy z nas i mają wpływ na nasze myśli, emocje i zachowanie.  Przyczyniają się do naszego wzrostu i rozkwitu, przy czym ich wykorzystywanie nie przynosi negatywnych konsekwencji dla innych. Dysponujemy każdą z nich, lecz w różnym stopniu. Te o najwyższej wartości są naszymi siłami sygnaturowymi. Korzystanie z sił sygnaturowych na co dzień podnosi poziom naszej energii, wzmacnia poczucie własnej wartości i poprawia samopoczucie.

Więcej we wpisach:  Poznaj swoje siły charakteru  i  
Siły sygnaturowe - jak z nich korzystać?.

Życzliwość (ang. kindness)

  • osoby, które charakteryzuje wysoki poziom tej siły zwykle cechuje dobre zdrowie zarówno psychiczne jak i fizyczne, a także zazwyczaj żyją dłużej
  • osoby z tą siłą sygnaturową mają często również takie siły jak: wdzięczność, zdolność do współpracy, przywództwo, bezstronność, miłość
  • nadużywanie tej siły prowadzi do narzucania się czy bycia natrętnym, zbyt słabe wykorzystanie do obojętności wobec innych, optimum to empatyczne czynienie dobra bez oczekiwania wzajemności
  • wzmacniaj tę siłę poprzez odnotowywanie wszystkich aktów życzliwości na koniec każdego dnia
  • rozwijaj życzliwość poprzez zaoferowanie swojego czasu osobie, której wcześniej nie brałaś/-eś pod uwagę
  • praktykuj drobne akty życzliwości, które służą innym ludziom, a ty nie będziesz mieć z nich korzyści.

Siły charakteru - test online po polsku

Zbadaj bezpłatnie swoje siły sygnaturowe - kliknij w poniższy przycisk lub link i przy rejestracji wybierz język polski.

https://www.viacharacter.org/survey/account/register - test siły charakteru

Jeśli chcesz przedyskutować ze mną wynik testu, umów się na konsultację: zadzwoń +602 415864 lub napisz.