Kreatywność to siła charakteru związana z  pomysłowością, oryginalnością, nowatorstwem i twórczym podejściem. Wymyślanie alternatywnych sposobów wykonywania różnych rzeczy jest dla ciebie bardzo ważne. Nigdy nie jesteś zadowolony z wykonania czegoś w konwencjonalny sposób, jeśli znasz lepszy.

💡
"Twórcze życie wymaga odwagi. Kreatywność to przestrzeń, w której to ty jesteś odkrywcą. Musisz opuścić miasto swojego komfortu i udać się na wyprawę w dziką krainę swojej intuicji. Nie dojedziesz tam autobusem, tylko pracą i podejmowaniem ryzyka nie do końca wiedząc, co robisz. To, co tam odkryjesz, będzie wspaniałe. Odkryjesz siebie.” Alan Alda

Siły charakteru  to pozytywne właściwości, którymi odznacza się każdy z nas i mają wpływ  na nasze myśli, emocje i zachowanie.  Przyczyniają się do naszego  wzrostu i rozkwitu, przy czym ich wykorzystywanie nie przynosi  negatywnych konsekwencji dla innych. Dysponujemy każdą z nich, lecz w  różnym stopniu. Te o najwyższej wartości są naszymi siłami sygnaturowymi.  Korzystanie z sił sygnaturowych na co dzień podnosi poziom naszej  energii, wzmacnia poczucie własnej wartości i poprawia samopoczucie.

Więcej we wpisach:  Poznaj swoje siły charakteru,  
Siły sygnaturowe – jak z nich korzystać? oraz Siły charakteru w pracy.

Kreatywność (ang. creativity)

  • tej sile często towarzyszy: otwartość na nowe doświadczenia, elastyczność umysłowa
  • osoby, które charakteryzuje duża kreatywność wśród swoich sił sygnaturowych najczęściej mają też takie jak: ciekawość, odwaga, perspektywa, zapał, krytyczne myślenie
  • nadużywanie prowadzi do ekscentryczności, zbyt słabe wykorzystanie do konformizmu, optimum to oryginalność, która jest adaptacyjna
  • wykorzystuj tę siłę na co dzień poprzez aktywizowanie kreatywnego nastawienia przed każdą aktywnością związaną z rozwiązywaniem problemów
  • rozwijaj tę siłę poprzez ćwiczenie myślenia dywergentnego (rozbieżnego), które polega na generowaniu możliwie największej ilości alternatywnych rozwiązań zamiast poszukiwania jednego "właściwego" rozwiązania.

Siły charakteru - test online po polsku

Zbadaj bezpłatnie swoje siły sygnaturowe - kliknij w poniższy przycisk lub link i przy rejestracji wybierz język polski.

https://www.viacharacter.org/survey/account/register - test siły charakteru

Jeśli chcesz przedyskutować ze mną wynik testu, umów się na konsultację: zadzwoń +602 415864 lub napisz.