Szanuję prywatność użytkowników Serwisu („Użytkownik”) i zależy mi na tym, aby każdy, kto go odwiedza, dokładnie wiedział, jak może ją chronić. Dlatego poniżej prezentuję najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez Serwis.

Informacje te zostały przygotowane w celu spełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo telekomunikacyjne, a także (od maja 2018 roku) rozporządzenia RODO.

1. Administratorem danych jest autorka Serwisu – Barbara Mróz („Administrator”). W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych proszę o skorzystanie z formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.

2. Serwis jest prywatną witryną, która nie wymaga od użytkowników podawania danych osobowych. Jednakże niektóre jej elementy (jak na przykład formularz kontaktowy) ich wymagają.

3. Korzystam z usług firmy hostingowej Racknerd, której centrum danych mieści si w Amsterdamie i moja polityka prywatności jest jednoznaczna z polityką bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w firmie Racknerd, która dostępna jest pod tym adresem – https://www.racknerd.com/privacy-policy

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w  sposób opisany poniżej.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Uprawnienia Użytkownika Serwisu związane z przetwarzaniem danych osobowych:

-dostęp, zmiana, usunięcie i ograniczenie przetwarzania danych osobowych,

-przeniesienie danych osobowych,

-wniesienie sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,

-wniesienie skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych),

-cofnięcie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli chcesz skorzystać z któregoś ze swoich praw, proszę o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego  zamieszczonego w Serwisie.

8. Cenię prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych. W tym celu dbam o bieżąca aktualizację wtyczek w serwisie Ghost oraz korzystam z bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

9. Zastrzegam sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będę informować w sposób widoczny i zrozumiały.