Zdolności przywódcze to siła charakteru związana z umiejętnością organizowania aktywności grupowych i monitorowania ich przebiegu. Posiadasz doskonałe zdolności przywódcze: motywujesz grupę do realizacji zadań i dbasz o harmonię w grupie uważając, by nikt nie czuł się pominięty.

💡
"Przywództwo polega na działaniu, nie na zajmowaniu stanowiska." Dag Hammarskjöld

Siły charakteru  to pozytywne właściwości, którymi odznacza się każdy z nas i mają wpływ  na nasze myśli, emocje i zachowanie.  Przyczyniają się do naszego  wzrostu i rozkwitu, przy czym ich wykorzystywanie nie przynosi  negatywnych konsekwencji dla innych. Dysponujemy każdą z nich, lecz w  różnym stopniu. Te o najwyższej wartości są naszymi siłami sygnaturowymi.  Korzystanie z sił sygnaturowych na co dzień podnosi poziom naszej  energii, wzmacnia poczucie własnej wartości i poprawia samopoczucie.

Więcej we wpisach:  Poznaj swoje siły charakteru  i  
Siły sygnaturowe – jak z nich korzystać?.

Zdolności przywódcze (ang. leadership)

  • tej sile często towarzyszy wysoka inteligencja, elastyczność i zdolności do adaptacji, stabilność emocjonalna, wewnętrzne poczucie kontroli (wpływu), integralność, zdolności interpersonalne, kreatywność
  • inne siły charakteru, które są wśród sygnaturowych u osób, które charakteryzuje silne przywództwo: bezstronność, zdolność do współpracy, uprzejmość, inteligencja społeczna i wdzięczność
  • nadużywanie prowadzi do despotyzmu, zbyt słabe wykorzystanie do uległości, optimum to pozytywny wpływ na innych
  • rozwijaj tę siłę poprzez świadome jej użycie połączone z obserwacją, kiedy jej nadużywasz, a kiedy wykorzystujesz w zbyt małym stopniu
  • pracuj nad swoją elastycznością jako przywódcy poprzez dostosowywanie swojego stylu w zależności od kontekstu/potrzeb określonej sytuacji bądź indywidualnych potrzeb osób, którym przewodzisz/zarządzasz.

Siły charakteru - test online po polsku

Zbadaj bezpłatnie swoje siły sygnaturowe - kliknij w poniższy przycisk lub link i przy rejestracji wybierz język polski.

https://www.viacharacter.org/survey/account/register - test siły charakteru

Jeśli chcesz przedyskutować ze mną wynik testu, umów się na konsultację: zadzwoń +602 415864 lub napisz.