Krytyczne myślenie to siła charakteru związana z ocenianiem, racjonalnością i otwartością jednocześnie. To wielostronne spojrzenie na rzeczywistość i gotowość do jej badania.  Krytyczne myślenie sprzyja zrobieniu kroku w tył i wzięciu szerszej  perspektywy. Dobry osąd to rozważanie i rozpatrywanie spraw z różnych stron bez wyciągania  pochopnych wniosków, gromadzenie odpowiednich informacji i opieranie decyzji na solidnych podstawach. Obejmuje  także otwartość na zmianę zdania w świetle nowych dowodów czy faktów.

💡
"Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło." Ryszard Kapuściński

Siły charakteru  to pozytywne właściwości, którymi odznacza się każdy z nas i mają wpływ  na nasze myśli, emocje i zachowanie.  Przyczyniają się do naszego  wzrostu i rozkwitu, przy czym ich wykorzystywanie nie przynosi  negatywnych konsekwencji dla innych. Dysponujemy każdą z nich, lecz w  różnym stopniu. Te o najwyższej wartości są naszymi siłami sygnaturowymi.  Korzystanie z sił sygnaturowych na co dzień podnosi poziom naszej  energii, wzmacnia poczucie własnej wartości i poprawia samopoczucie.

Więcej we wpisach:  Poznaj swoje siły charakteru,  
Siły sygnaturowe – jak z nich korzystać? oraz Siły charakteru w pracy.

Krytyczne myślenie (ang. judgement)

  • tej sile często towarzyszy: biegłość w rozwiązywaniu problemów, większe zdolności poznawcze, silniejsza odporność na wpływ i manipulację, lepsza efektywność w radzeniu sobie ze stresem
  • osoby, które charakteryzuje wysoki poziom krytycznego myślenia, wśród swoich sił sygnaturowych najczęściej mają też takie siły jak: perspektywa, rozwaga, uczciwość, zamiłowanie do uczenia się, sprawiedliwość
  • nadużywanie tej siły charakteru prowadzi do małostkowości i cyninizmu, zbyt słabe wykorzystanie do braku refleksyjności, optimum to umiejętność wielostronnego oglądu sprawy czy sytuacji i racjonalność
  • wykorzystuj tę siłę podczas sporów poprzez branie pod uwagę wszystkich istotnych argumentów i szukanie rozwiązań z otwartością
  • rozwijaj tę siłę kwestionując swoje opinie poprzez szukanie informacji sprzecznych z twoimi przekonaniami, co pozwoli skonfrontowac się z innymi punktami widzenia.

Siły charakteru - test online po polsku

Zbadaj bezpłatnie swoje siły sygnaturowe - kliknij w poniższy przycisk lub link i przy rejestracji wybierz język polski.

https://www.viacharacter.org/survey/account/register - test siły charakteru

Jeśli chcesz przedyskutować ze mną wynik testu, umów się na konsultację: zadzwoń +602 415864 lub napisz.