Wartości są tym, co dla nas osobiście jest ważne, cenne czy pożądane. Stanowią fundament wyznaczający kierunek naszego życia, a także wpływają na każde nasze działanie i podejmowane decyzje. Pomagają odnaleźć znaczenie i inspirację w naszym życiu.Świadomość tego, co dla nas najważniejsze, jest szczególnie przydatna w tolerowaniu trudnych czy stresujących sytuacji.

„Wszystko w twoim życiu może zostać ci odebrane, z wyjątkiem jednej rzeczy – twojej wolności dokonania wyboru, wyboru swojej postawy w każdych okolicznościach. To właśnie determinuje jakość naszego życia, a nie to, czy jesteśmy bogaci czy biedni, znani czy nieznani, zdrowi czy cierpiący. To, co determinuje jakość naszego życia, to nasz odbiór rzeczywistości, nadawane jej znaczenie, nasz stosunek do niej, stan umysłu na jaki sobie pozwalamy.” Viktor E. Frankl

Wyrażają się w byciu i działaniu

Wartości są niewyczerpanym źródłem wewnętrznej motywacji, ponieważ wyrażają się w byciu i działaniu. Nadają kierunek naszemu życiu, pomagają przezwyciężać trudności, dodają nam energii. Im szerzej je praktykujemy, im więcej ich dajemy innym, tym więcej ich przybywa i tym więcej do nas wraca.

Osobisty wybór

Co ważne, my sami wybieramy swoje wartości. Kiedy są odzwierciedleniem tego, czego oczekują inni, prędzej czy później pojawia się dyskomfort. Wybór wartości to wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, a to wymaga odwagi. Łatwiej i wygodniej jest podążać za tym, co wskazuje  nam rodzina, znajomi czy społeczeństwo.

Różne strategie realizacji

Warto nauczyć się odróżniać wartości od strategii ich realizacji. Wartości to kierunek, do którego prowadzą różne drogi. Na przykład bezpieczeństwo mogą zapewnić nam pieniądze czy dobra materialne lub krąg bliskich osób, na które możemy zawsze liczyć.

Hierarchia wartości

Jedne wartości przedkładamy ponad inne porządkując je pod względem aktualnej ważności dla nas samych. Świadomość osobistej hierarchii pomoże nam w podejmowaniu decyzji i stawianiu celów.  Co ważne, może ona się z czasem zmieniać w zależności od tego, w jakiej sytuacji życiowej jesteśmy.

Korzyści ze spójnej hierarchii wartości:

  • daje nam napęd do działania i realizacji celów – wartości wyznaczają kierunek, są drogowskazem naszego postępowania
  • wzmacnia naszą wytrwałość w realizacji celów oraz pomaga w tolerowaniu stresujących sytuacji i przezwyciężaniu przeszkód
  • nasze osobiste standardy są systemem odniesienia dla podejmowanych działań i  postępowanie zgodnie z nimi prowadzi do satysfakcji i zwiększenia szacunku do samego siebie
  • autonomia, sprawczość oraz celowość naszego działania związane z wyborem osobistych standardów i ich stosowaniem prowadzą do poczucia sensu życia.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w rozpoznaniu swojej hierarchii wartości, umów się na konsultację: zadzwoń  +602 415864 lub napisz.