życzliwość
życzliwość

Życzliwość jako siła charakteru

Życzliwość, dobroć i wielkoduszność – ta siła charakteru przejawia się w wyświadczaniu przysług i dobrych uczynków innym ludziom. Jej składnikami są empatia i współczucie. Osoby, które się nią odznaczają są życzliwe i wspaniałomyślne wobec innych i nigdy zbyt zajęte, aby wyświadczyć przysługę. Lubią pomagać innym, nawet jeśli ich dobrze nie znają.

“Prawdziwą miarą osoby jest to jak traktuje tych, którzy nie mogą wyświadczyć jej żadnej przysługi.”

Ann Landers

Siły charakteru to pozytywne właściwości, którymi odznacza się każdy z nas i mają wpływ na nasze myśli, emocje i zachowanie. Przyczyniają się do naszego wzrostu i rozkwitu, przy czym ich wykorzystywanie nie przynosi negatywnych konsekwencji dla innych. Dysponujemy każdą z nich, lecz w różnym stopniu. Te o najwyższej wartości są naszymi siłami sygnaturowymi. Korzystanie z sił sygnaturowych na co dzień podnosi poziom naszej energii, wzmacnia poczucie własnej wartości i poprawia samopoczucie.

Więcej we wpisach: Poznaj swoje siły charakteru i
Siły sygnaturowe – jak z nich korzystać?.

Życzliwość (ang. kindness)

  • osoby, które charakteryzuje wysoki poziom tej siły zwykle cechuje dobre zdrowie zarówno psychiczne jak i fizyczne, a także zazwyczaj żyją dłużej
  • osoby z tą siłą sygnaturową mają często również takie siły jak: wdzięczność, zdolność do współpracy, przywództwo, bezstronność, miłość
  • nadużywanie tej siły prowadzi do narzucania się czy bycia natrętnym, zbyt słabe wykorzystanie do obojętności wobec innych, optimum to empatyczne czynienie dobra bez oczekiwania wzajemności
  • wzmacniaj tę siłę poprzez odnotowywanie wszystkich aktów życzliwości na koniec każdego dnia
  • rozwijaj życzliwość poprzez zaoferowanie swojego czasu osobie, której wcześniej nie brałaś/-eś pod uwagę
  • praktykuj drobne akty życzliwości, które służą innym ludziom, a ty nie będziesz mieć z nich korzyści.

Siły charakteru – test online po polsku

Zbadaj bezpłatnie swoje siły sygnaturowe – kliknij w poniższy przycisk lub link i przy rejestracji wybierz język polski.

Jeśli chcesz przedyskutować ze mną wynik swojego testu, umów się na konsultację: zadzwoń +602 415864 lub napisz.