rozwaga

Rozwaga jako siła charakteru

Rozwaga to siła charakteru związana z roztropnością, ostrożnością i dyskrecją. Jest to umiejętność dokonywania roztropnych wyborów i unikanie niepotrzebnego ryzyka. Osoby z wysokim poziomem tej siły charakteru zwykle nie robią ani nie mówią czegoś, czego później mogą żałować. Zanim przystąpią do działania rozważają wszystkie argumenty za i przeciw. Osoby rozważne są dalekowzroczne i postępują w sposób przemyślany. Potrafią opierać się impulsom i rezygnować z celów doraźnych z myślą o sukcesie na dłuższą metę. Osoba rozważna bierze pod uwagę konsekwencje przyszłych działań oraz osobiste koszty lub korzyści. To sprawia, że postępuje w rozsądny sposób. Dotyczy to wszystkich dziedzin życia, nie tylko sfery finansów, pracy czy osiągnięć.

„Jest czas na śmiałość, tak jak i jest czas na rozwagę. Mądry człowiek rozumie to i potrafi odgadnąć, kiedy jest czas na co.”

Nancy Kleinbaum

Siły charakteru to pozytywne właściwości, którymi odznacza się każdy z nas i mają wpływ na nasze myśli, emocje i zachowanie. Przyczyniają się do naszego wzrostu i rozkwitu, przy czym ich wykorzystywanie nie przynosi negatywnych konsekwencji dla innych. Dysponujemy każdą z nich, lecz w różnym stopniu. Te o najwyższej wartości są naszymi siłami sygnaturowymi. Korzystanie z sił sygnaturowych na co dzień podnosi poziom naszej energii, wzmacnia poczucie własnej wartości i poprawia samopoczucie.

Więcej we wpisach: Poznaj swoje siły charakteru,
Siły sygnaturowe – jak z nich korzystać? oraz Siły charakteru w pracy.

Rozwaga (ang. prudence)

  • tej sile często towarzyszy: kooperatywność, przyjazność, towarzyskość, asertywność, pozytywne emocje, wyobraźnia, ciekawość, wnikliwość, zdrowie fizyczne, dłuższe życie, optymizm, wewnętrzne poczucie kontroli, wysokie osiągnięcia, mniej intensywne wyrażanie złości

  • osoby, które charakteryzuje duża rozwaga wśród swoich sił sygnaturowych najczęściej mają też takie siły jak: krytyczne myślenie, pokora, uczciwość (szczerość i autentyczność), samoregulacja i sprawiedliwość (bezstronność).
  • nadużywanie prowadzi do nadmiernej sztywności, zbyt słabe wykorzystanie do impulsywności i krótkowzroczności, optimum to roztropna ostrożność

  • wykorzystuj tę siłę na co dzień poprzez chwilę refleksji nad możliwymi konsekwencjami zachowania zanim podejmiesz działanie

  • rozwijaj tę siłę podczas planowania sposobu osiągnięcia wybranego celu – zastanów się i weź pod uwagę wszystkie możliwe przeszkody, następnie rozważ dotychczasowe doświadczenie i co z niego wynika oraz jakie podejmiesz kolejne kroki.

Siły charakteru – test online po polsku

Zbadaj bezpłatnie swoje siły sygnaturowe – kliknij w poniższy przycisk lub link i przy rejestracji wybierz język polski.

test siły charakteru
https://www.viacharacter.org/survey/account/register test siły charakteru

Jeśli chcesz przedyskutować ze mną wynik swojego testu, umów się na konsultację: zadzwoń +602 415864 lub napisz.