pokora

Pokora jako siła charakteru

Pokora to siła charakteru związana ze skromnością i adekwatnym poczuciem własnej wartości. Nie próbujesz błyszczeć, pozwalając, aby twoje dokonania mówiły same za siebie. Nie uważasz się za nikogo wyjątkowego, a inni dostrzegają twoją wartość i cenią twoją skromność.

„Człowiek mądry nie eksponuje swej osoby, dlatego jaśnieje. Nie perswaduje, dlatego jest przekonujący. Nie wywyższa się, dlatego przewodzi. Z nikim nie walczy, dlatego nie można go pokonać.”

Laozi

Siły charakteru to pozytywne właściwości, którymi odznacza się każdy z nas i mają wpływ na nasze myśli, emocje i zachowanie. Przyczyniają się do naszego wzrostu i rozkwitu, przy czym ich wykorzystywanie nie przynosi negatywnych konsekwencji dla innych. Dysponujemy każdą z nich, lecz w różnym stopniu. Te o najwyższej wartości są naszymi siłami sygnaturowymi. Korzystanie z sił sygnaturowych na co dzień podnosi poziom naszej energii, wzmacnia poczucie własnej wartości i poprawia samopoczucie.

Więcej we wpisach: Poznaj swoje siły charakteru,
Siły sygnaturowe – jak z nich korzystać? oraz Siły charakteru w pracy.

Pokora (ang. humility)

  • tej sile często towarzyszy: zdolność do spoglądania na rzeczywistość z wielu punktów widzenia, wielkoduszność, umiejętność samoregulacji, możliwość osiągania celów związanych z samorozwojem

  • osoby, które charakteryzuje duża pokora, wśród swoich sił sygnaturowych najczęściej mają też takie siły jak: rozwaga, sprawiedliwość (bezstronność), uczciwość (szczerość i autentyczność), współpraca, życzliwość

  • nadużywanie prowadzi do umniejszania siebie, zbyt słabe wykorzystanie do arogancji, optimum to świadomość swojej wartości bez wywyższania

  • wykorzystuj tę siłę na co dzień odnajdując w swoim bliższym i dalszym otoczeniu osoby, które cechuje pokora i cieszą się dużym szacunkiem innych, przyglądaj się temu, co sprawia, że nie muszą głośno chwalić się swoimi osiągnięciami czy wywyższać

  • rozwijaj tę siłę poprzez opisanie sytuacji ze swojego życia, kiedy wykazałeś się prawdziwą pokorą, zastanów się jak się wtedy czułaś i co wtedy myślałeś.

Siły charakteru – test online po polsku

Zbadaj bezpłatnie swoje siły sygnaturowe – kliknij w poniższy przycisk lub link i przy rejestracji wybierz język polski.

test siły charakteru
https://www.viacharacter.org/survey/account/register test siły charakteru

Jeśli chcesz przedyskutować ze mną wynik swojego testu, umów się na konsultację: zadzwoń +602 415864 lub napisz.